2018-02-10 21:09:34

Днес, 02 февруари 2018 г. на свое заседание жури в състав: председател д-р Александър Донев и членове проф. Валери Чакалов, доц. Юрий Дачев.  Явор Попов и Антон Митов определи следните носители на награди от втори фестивал на филми заснети с мобилни устройства „Кино в длан”, организиран от Народно читалище „Добри Войников – 1856”, гр. Шумен.

 ОПРЕДЕЛИ

Отличените са както следва:

 

1.      Голямата награда на Кмета на община Шумен

 - Animare - да вдъхнеш живот на Димана Братанова,Мая Желязкова, Камелия Марковска,Ваня Данчева,Стефан Войводов

  

2.      Награда за игрален филм

 - Съобщението на Ваня Богданова, Невяна Попова

 

 3.      Награда за документален филм

 - Танцувам себе си на Елица Савова

  

4.      Награда за анимационен филм

 - Кандидат-студент  наМария Бойновска

 

 5.      Награда за филм на значима социална тема филм

 -  Северозабравени  на Антонина Лозанова

 

6.  Награда на филм за иновативно използване на видеотехнологиите

 - Живот (Life) на Харун М. Тьоле

 

 7. Награда на Съюза на народните читалища

 - Плюсчетирин и Покемон Go на Николай Нарлев

  

 8. Награда на НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ 

 -   Цветове на чувствата на Виктор Тодоров

 

  9.  Награда на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски

-   Безкраен край / Нуркан Нуф

 

 10.  Награда на председателя на журито

 Влудяване на Георги Мертев

 

 Диплом за артистично постижение:

 

- Самоуките спортисти – LAYOUT  на Валери Попов

  - Град Лондон (City of London) на Симеон Михалков;

 - 100 000 очи на Мария Македонска

 - Комини («Оджаци») на  Християн Кочовски

 

Председател:

         Д-р  Александър Донев

Членове:

  1. проф. Валери Чакалов
  2.  доц. Юрий Дачев
  3.  Явор Попов
  4.  Антон Митов